fugasas

fugasas
fugasas statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Šaudmuo su sprogstamuoju užtaisu, įtaisytas grunte, bet kurio objekto viduje arba po vandeniu. Fugasas sprogdinamas siekiant padaryti nuostolių priešui arba sudaryti kliūčių jam judėti. Fugasas gali būti užtaisytas padegamosiomis medžiagomis (↑ padegamasis fugasas), metalo skeveldromis (skeveldrinis fugasas), nuodingosiomis medžiagomis (↑ cheminis fugasas), branduoliniu užtaisu (↑ branduolinis fugasas). atitikmenys: angl. fougasse; ground bomb rus. фугас ryšiai: dar žiūrėkbranduolinis fugasas dar žiūrėkcheminis fugasas dar žiūrėkpadegamasis fugasas

Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas. – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2002.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • cheminis fugasas — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Fugasas su cheminiu užtaisu. Cheminį fugasą sudaro: korpusas, užtaisytas nuodingosiomis medžiagomis; sprogstamosios medžiagos užtaisas nuodingosioms medžiagoms išsviesti ir paskleisti;… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • padegamasis fugasas — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Fugasas, užtaisytas skystosiomis arba klampiosiomis padegamosiomis medžiagomis metalinėse talpyklose (statinėse, kanistruose, bakuose ir kt.). Sprogstamasis užtaisas sviedžia… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • branduolinis fugasas — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Branduolinis šaudmuo branduolinėms užtvaroms daryti. Branduolinį fugasą sudaro: branduolinia užtaisas, sužadinimo sistema, saugikliai, leidimo sistema ir maitinimo šaltiniai. Įtaisomas… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • fougasse — fugasas statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Šaudmuo su sprogstamuoju užtaisu, įtaisytas grunte, bet kurio objekto viduje arba po vandeniu. Fugasas sprogdinamas siekiant padaryti nuostolių priešui arba sudaryti kliūčių jam …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • ground bomb — fugasas statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Šaudmuo su sprogstamuoju užtaisu, įtaisytas grunte, bet kurio objekto viduje arba po vandeniu. Fugasas sprogdinamas siekiant padaryti nuostolių priešui arba sudaryti kliūčių jam …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • фугас — fugasas statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Šaudmuo su sprogstamuoju užtaisu, įtaisytas grunte, bet kurio objekto viduje arba po vandeniu. Fugasas sprogdinamas siekiant padaryti nuostolių priešui arba sudaryti kliūčių jam …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • chemical ammunition — cheminis šaudmuo statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Šaudmuo, užtaisytas nuodingosiomis medžiagomis, toksinais ir fitotoksinais. Cheminis šaudmuo būna vienkartinis (raketos kovinė dalis, aviacinė bomba ir kasetė,… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • cheminis šaudmuo — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Šaudmuo, užtaisytas nuodingosiomis medžiagomis, toksinais ir fitotoksinais. Cheminis šaudmuo būna vienkartinis (raketos kovinė dalis, aviacinė bomba ir kasetė, artilerijos sviedinys ir… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • химический боеприпас — cheminis šaudmuo statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Šaudmuo, užtaisytas nuodingosiomis medžiagomis, toksinais ir fitotoksinais. Cheminis šaudmuo būna vienkartinis (raketos kovinė dalis, aviacinė bomba ir kasetė,… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • gas mine — cheminis fugasas statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Fugasas su cheminiu užtaisu. Cheminį fugasą sudaro: korpusas, užtaisytas nuodingosiomis medžiagomis; sprogstamosios medžiagos užtaisas nuodingosioms medžiagoms… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”